Asertywność w pracy menadżera


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Asertywność w pracy menadżera

Cel szkolenia:

Szkolenie ,,Asertywność w pracy menadżera” ma na celu dostarczenie menedżerom, kierownikom, liderom i innym osobom zarządzającym kapitałem ludzkim, narzędzi i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem, poprzez asertywną komunikację, rozwiązywanie konfliktów, delegowanie zadań, motywowanie pracowników oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć te umiejętności w realistycznych scenariuszach, aby przygotować się do skutecznego zarządzania zespołem w swoim miejscu pracy.

Adresaci szkolenia:

 • menedżerowie, kierownicy, liderzy oraz zarządzający zespołami, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z pracownikami i jak reagować na opinie, odmowy i trudne sytuacje konfliktowe, dla których istotnym elementem budowania relacji jest rozumienie ludzi i umiejętne reagowanie na sytuacje konfliktowe i którzy chcą rozwijać kompetencje związane z asertywną komunikacją.

Ramowy program szkolenia:

DZIEŃ I – Rozwijanie asertywności w roli menedżera

1. Wprowadzenie do asertywności w zarządzaniu

 • Definicja asertywności w kontekście roli menedżera
 • Zrozumienie różnicy między asertywnością a innymi stylami komunikacji
 • Rola asertywnego przywództwa w efektywnym zarządzaniu

2. Komunikacja asertywna w zarządzaniu

 • Nauka skutecznej komunikacji asertywnej w relacjach menedżer – zespół
 • Rozpoznawanie sytuacji wymagających asertywnej komunikacji
 • Ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności asertywnego wyrażania oczekiwań i opinii

3. Asertywne zarządzanie konfliktami

 • Techniki rozwiązywania konfliktów w zespole z wykorzystaniem asertywności
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i empatii
 • Studium przypadku: Rozwiązywanie konfliktów zespołowych

4. Skuteczne delegowanie zadań

 • Jak asertywnie przekazywać zadania członkom zespołu
 • Monitorowanie postępu i dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Ćwiczenia w delegowaniu zadań i zarządzaniu efektywnością

DZIEŃ II – Zaawansowane techniki asertywności w zarządzaniu

5. Motywowanie i dawkowanie feedbacku

 • Motywowanie zespołu jako asertywna umiejętność
 • Dawkowanie konstruktywnego feedbacku i ocenianie wyników
 • Ćwiczenia w udzielaniu feedbacku i budowaniu motywacji

6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

 • Rola asertywności w budowaniu pozytywnych relacji w zespole
 • Rozwijanie umiejętności słuchania, empatii i rozumienia potrzeb pracowników
 • Ćwiczenia w budowaniu relacji i rozwiązywaniu problemów interpersonalnych

7. Zarządzanie trudnymi sytuacjami

 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami
 • Umiejętność konstruktywnego dawania feedbacku
 • Studium przypadku: Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole

8. Plan działania i podsumowanie

 • Tworzenie indywidualnego planu rozwoju asertywności w roli menedżera
 • Cele i kroki do osiągnięcia po szkoleniu
 • Podsumowanie i refleksje końcowe

9. Zakończenie

 • Podsumowanie treści szkolenia
 • Wypełnienie ankiet ewaulacyjnych
 • Wręczenie certyfikatów

OFERTA CENOWA

TERMIN: 20 – 21 listopada 2023 r.
CENA: 720,00 zł netto (23% VAT)

Adres szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „CS Natura Tour” sp. z o.o. w Warszawie | ul. Thomasa Edisona 2, 04-510 Warszawa

Zapisy trwają do 10.11.2023 r.

* Liczba miejsc ograniczona (w przypadku wyczerpania limitu miejsc na szkoleniu wyznaczymy kolejny termin szkolenia).

**oferta dotyczy szkolenia otwartego, w przypadku zainteresowania ofertą szkolenia zamkniętego istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie i miejscu dogodnym dla Klienta

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIE:

 • wszystkie zagadnienia zostaną omówione przez certyfikowanego trenera biznesu, eksperta inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu i obsłudze klienta, posiadającego wiedzę merytoryczną oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu asertywności,
 • uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe,
 • każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia, potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności,
 • dla uczestników szkolenia przewidziano obiad oraz całodzienny serwis kawowy,
 • ukończenie szkolenia gwarantuje uczestnikom rozwinięcie umiejętności asertywności, poprawę komunikacji z zespołem, lepsze radzenie sobie z konfliktami, większą motywację oraz skuteczne postępowanie w przypadku sytuacji trudnych.

Dodatkowe informacje:

„CS Natura Tour” Sp. z o.o. oferuje uczestnikom szkolenia kolacje i noclegi w cenie:

 • nocleg ze śniadaniem w pokoju:
  • dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania – 195,00 zł brutto,
  • dwuosobowym – 235,00 zł brutto,
 • kolacje:
  • 30 zł brutto od osoby.

Kontakt do organizatora szkolenia:
tel. 504 368 966 
e-mail: k.chmielewski@naturatour.pl