Nasza oferta

Oferta wykraczająca poza branżę kolejową, skierowana do kadry zarządzającej i specjalistów, obejmująca zagadnienia organizacji i zarządzania, zamówień publicznych, prawa krajowego i unijnego, ekonomii, finansów itp.:

  • Zasady funkcjonowania i organizacji kolei
  • Wycena i ocena ryzyka z tytułu zmiany (zmiany znaczącej)
  • Szkolenie dla członków komisji powypadkowych
  • Radzenie sobie z presją i stresem w pracy dyspozytorów
  • Radzenie sobie z presją i stresem w pracy maszynistów
  • Zamówienia publiczne
  • Kurs przygotowania pedagogicznego dla osób prowadzących szkolenia dla dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia

Inne szkolenia organizujemy na indywidualne zapotrzebowanie Klienta.

Zapraszamy do kontaktu.