Nasza oferta

Szkolenia zawodowe są dedykowane nie tylko przedsiębiorstwom kolejowym, ale również innym instytucjom związanym z branżą kolejową, zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników.

  • Szkolenie dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty (więcej)
  • Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty
  • Obsługa i konserwacja urządzeń SHP, CA i RS zamontowanych na pojazdach trakcyjnych
  • Szkolenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2021 poz. 101), m.in.:

Inne szkolenia, egzaminy, sprawdziany wiedzy i umiejętności organizujemy na indywidualne zapotrzebowanie Klienta.

Zapraszamy do kontaktu.

„CS NATURA TOUR” sp. z o.o. otrzymała decyzję Urzędu Transportu Kolejowego o powołaniu Komisji egzaminacyjnych na następujące stanowiska:

Zapraszamy do zgłaszania pracowników do egzaminów kwalifikacyjnych na ww. stanowiska.