Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu 

TEMAT:

„Nowoczesne metody zarządzania i negocjacji – warsztaty praktyczne z systemów FRIS i negocjacji”


Celem biznesowym warsztatów jest nabycie i rozbudowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności twardych z zakresu metod i technik związanych ze strategią działania podczas negocjacji, jak również w kontaktach z klientami oraz współpracownikami, w oparciu o test FRIS oraz techniki negocjacyjne stosowane w relacjach międzynarodowych. W trakcie warsztatów, ich uczestnicy nabędą umiejętności, które w oparciu o przedstawione systemy pozwolą im na zwiększenie skuteczności i efektywności w realizacji zadań służbowych oraz osiąganiu założonych przez organizację celów. Nabycie kwalifikacji będzie potwierdzone imiennym zaświadczeniem. Tematyka warsztatów została podzielona na 4 części, z których każda zostanie przeprowadzona przez trenera posiadającego wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne w stosowaniu prezentowanych
technik.

Dzień I – moduł I – „Stres – zawsze obecny, rzadko widoczny członek zespołu”
  • Przygotowanie w biznesie oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.
  • Źródła i rodzaje stresu (eustres, dystres).
  • Przeciążenie i reakcje stresowe.
  • Gospodarka hormonalna oraz zmiany endokrynologiczne organizmu.
  • Zmęczenie decyzyjne jako istotny symptom w karierze zawodowej. Mechanizmy obronne – negatywne i pozytywne.
  • Model Lidera w oparciu o wybrane schematy.
  • Dobór członków zespołów do określonych zadań – psychometria.
  • Optymalizacja poziomu stresu w zespole – biochemia
Dzień I – moduł II – „Test FRIS wraz z grupową sesją coachingowo – ewaluacyjną”

FRIS® to doskonałe narzędzie diagnostyczno-rozwojowe. System FRIS® trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. FRIS jest prosty, intuicyjny i spójny. Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy. FRIS® możesz szybko zastosować, poznając i lepiej wykorzystując w praktyce swoje naturalne predyspozycje. Po 3 godzinach warsztatu z certyfikowanym trenerem rozumienie współpracowników osiągnie zupełnie inny poziom.

„Nowoczesne metody zarządzania i negocjacji – warsztaty praktyczne z systemów FRIS i negocjacji”

Dzień II – moduł III – „Negocjacje – najszybszy sposób zarabiania i tracenia pieniędzy”
  • Kto jest policjantem w negocjacjach?
  • Czyje interesy reprezentujesz w negocjacjach? – selekcja i priorytety.
  • Złote zasady procesu negocjacji. Narzędzia, do zmiany nawyków i przekonań.
  • Emocje i hormony to wróg czy sojusznik w negocjacjach?
  • Ty jako negocjator – wytrychy komunikacyjne.
  • Realne case study. Wynegocjuj swoją przyszłość.
  • Zachowanie w sytuacji zakładniczej – wynegocjuj swoje życie.
Dzień II – moduł IV – „Zmień swoje słownictwo a zmieni się Twój świat”
  • Systemy reprezentacji wewnętrznej. Co mówi Twoja głowa?
  • Język perswazji i przekonywania – presupozycje i implikacje.
  • Skuteczna komunikacja czy udane porozumienie?
  • Kwadratura komunikacji – model F. Schulz’a von Thun’a.
  • Rapport (pacing i leading) – jak zdobyć zaufanie innych.
  • Predykaty i słowa kluczowe – „wytrych” w przekonywaniu.
  • Metaprogramy – filtry, które odpowiadają za jakość komunikacji.

OFERTA CENOWA:

 • termin realizacji szkolenia: 23-24 listopada 2022 r.
 • czas trwania szkolenia: 16 godz. (2 dni)
 • miejsce szkolenia: w jednej z lokalizacji „CS Natura Tour” sp. z o.o. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu lub Spale lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego
 • koszt szkolenia: zostanie wskazany po uzgodnieniu lokalizacji w jakiej przeprowadzone zostanie szkolenie i innych kwestii organizacyjnych oraz zebraniu grupy szkoleniowej

 


Kontakt do organizatora szkolenia:
Biuro Usług Szkoleniowych „CS Natura Tour” sp. z o.o.
tel. (+48) 504 369 078 | e-mail: m.zderkiewicz@naturatour.pl 

formularz kontaktowy