Wszystkie symulatory w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdyni są wyposażone w ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem).

Nad przebiegiem szkolenia czuwa kadra wysoko wykwalifikowanych maszynistów instruktorów.

PODCZAS KAŻDEGO SZKOLENIA UCZESTNIK:

  • przechodzi instruktaż BHP,
  • jest informowany o przebiegu szkolenia,
  • zapoznaje się z pulpitem (m.in. rozmieszczenie włączników, przełączników, przycisków itp.).

Szkolenie kończy się omówieniem ze szkolonym przebiegu szkolenia. Na życzenie Klienta można wygenerować raport, który zawiera takie elementy jak zachowanie szkolonego, prawidłowe i nieprawidłowe postępowanie, stosowanie się do obowiązujących przepisów, instrukcji i procedur.

Kursanci otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego.