Cyberprzestrzeń i stres w pracy biurowej – prewencja zagrożeń oraz dobre praktyki


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Cyberprzestrzeń i stres w pracy biurowej – prewencja zagrożeń oraz dobre praktyki”

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do osób, które na stanowisku pracy wykorzystują zasoby internetu oraz zamierzają zadbać o spokój psychiczny i emocjonalny w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał osobisty oraz zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzanych informacji.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie metod i technik związanych z bezpiecznym i komfortowym funkcjonowaniem w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu narzędzi IT (komputer, tablet, telefon). W aktualnie otaczającym nas świecie, coraz większą rolę odgrywa
informatyzacja codziennych czynności oraz realizowanie zadań poprzez zdalny kontakt cyfrowy i wykorzystywanie łączy internetowych. Szeroki zakres możliwości, który oferuje nam postęp technologiczny jest znacznym ułatwieniem i wygodnym rozwiązaniem przy realizacji rutynowych
zadań. Niestety, oprócz wielu zalet, ogólny dostęp do internetu oraz różnorodnych narzędzi wykorzystujących globalną sieć internetową niesie ze sobą również wiele zagrożeń. Mnogość pojawiających się ataków przestępców na sieci oraz programy komputerowe stawia przed każdym użytkownikiem internetu duże wyzwanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. W związku z tym, korzystanie z internetu, pomimo wielu zalet i łatwości dostępu do potrzebnych informacji, powoduje dodatkowy stres, który negatywnie wpływa na nasze zdrowie oraz komfort życia. Dlatego, poza wskazaniem uczestnikom szkolenia zagrożeń, sposobów im przeciwdziałania oraz reagowania na zaistniałe zdarzenia, omówiony zostanie ich wpływ na poziom stresu oraz sposoby radzenia sobie w sytuacji wzmożonego stresu, nad którym kontrola poprawi jakość i komfort w pracy i życiu prywatnym, co pozytywnie wpłynie na wykonywane czynności.

Korzyści dla uczestników:

 • uświadomienie wpływu urządzeń elektronicznych na efektywność pracy człowieka;
 • zdefiniowanie zjawiska stresu i określenie własnego ryzyka związanego z jego pojawianiem się w rozwoju zawodowym;
 • budowa świadomości osobistej związanej ze stylem myślenia oraz emocjami, aby właściwie zarządzać swoją efektywnością i higieną pracy;
 • wzmocnienie umiejętności związanych z poczuciem wpływu i kontroli, przeciwdziałających pojawianiu się stresu;
 • zwiększenie wpływu osobistego na obecną sytuację zawodową i planowanie dalszego rozwoju zawodowego.

TERMIN: 23-25 października 2023 r.*
CENA: 1850,00 zł netto (23% VAT)

Adres szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy „Kolejarz” w Zakopanem | ul. Tadeusza Kościuszki 23, 34-500 Zakopane

Zapisy trwają do 12.10.2023 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Zasady bezpiecznej pracy na komputerze – na co zwrócić szczególną uwagę?
 2. Czym jest tożsamość cyfrowa? Co mówi o Tobie zdjęcie profilowe? Czego unikać przy publikowaniu danych?
 3. Telefon służbowy a bezpieczeństwo danych – co wiedzą o Tobie i jakie dane mogą uzyskiwać zainstalowane na smartfonie aplikacje?
 4. Czym jest higiena cybernetyczna? – zbiór zasad i reguł postępowania dla pracowników.
 5. Socjotechnika używana w środowisku internetowym. Jak działają “hakerzy mózgów”?
 6. OSINT – czyli jak i gdzie szukać informacji w sieci?
 7. Bezpieczeństwo haseł – budowa, przechowywanie oraz inne, bezpieczniejsze metody logowania.
 8. Informacje o atakach na użytkowników. Lista zachowań prewencyjnych na podstawie przykładów z życia.
 9. Zasady bezpiecznego korzystania ze smartfonów oraz tabletów.
 10. Do czego cyberprzestępcy mogą wykorzystać uzyskane dane i jak je chronić?
 11. Dyskusja o cyberhigienie w życiu służbowym i prywatnym.

DZIEŃ DRUGI

 1. Bezpieczeństwo zaczyna się w Twojej głowie – zapewnij sobie spokój i komfort pracy.
 2. Źródła i rodzaje stresu wywołanego przez otaczające środowisko pracy.
 3. Jak reagujemy na wysoki poziom stresu i jak mu przeciwdziałać?
 4. Przeciążenie stresowe – co robić kiedy stres przekracza nasze granice wytrzymałości?
 5. Gospodarka hormonalna oraz zmiany organizmu wywołane stresem.
 6. Zmęczenie decyzyjne – kiedy zrobić sobie wolne?
 7. Strategie i sposoby niwelowania stresu (fizyczne, społeczne, duchowe).
 8. Mechanizmy obronne – negatywne i pozytywne reakcje na stres.
 9. Zmiany w reagowaniu na sytuacja stresowe.
 10. Zarządzanie uwagą w infosferze jako największy stresor w XXI wieku – czyli jak natłok informacji wpływa na nasze życie.

DZIEŃ TRZECI

 1. Dezinformacja w XXI wieku – w co wierzyć, a w co nie?
 2. Fake news to tylko narzędzie – jak rozpoznać clickbaity?
 3. Czy prawo nadąża za rozwojem infosfery? Jak jesteśmy chronieni przed oszustwami informacyjnymi?
 4. Dekalog właściwego postępowania z informacjami.
 5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia – sesja Q&A z prowadzącym szkolenie.

* Liczba miejsc ograniczona (w przypadku wyczerpania limitu miejsc na szkoleniu wyznaczymy kolejny termin szkolenia).

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

 • wszystkie zagadnienia zostaną omówione przez akredytowanego trenera biznesu i autora innowacyjnych metod i narzędzi managerskich oraz sprzedażowych, posiadającego wiedzę merytoryczną oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu organizacji pracy, zarządzania zespołem, komunikacji, bezpieczeństwa oraz technik zwalczania stresu,
 • uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe,
 • każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia, potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności,
 • zapewniamy dodatkowe aktywności w czasie wolnym (po szkoleniu umożliwiamy skorzystanie z kompleksu basenów i saun – prosimy o zabranie ze sobą strojów kąpielowych oraz butów i ubrań sportowych.

Dodatkowe informacje:
„CS Natura Tour” sp. z o.o. oferuje uczestnikom szkolenia w powyższej cenie:

 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym w miejscu szkolenia (możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą w wysokości 34,00 złotych netto+23% VAT).
 • całodzienne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje oraz ciągły serwis kawowy.
 • wizytę na Termach Zakopiańskich oraz zwiedzanie Jaskini Bielańskiej.

Kontakt do organizatora szkolenia:
tel. 504 368 966 
e-mail: k.chmielewski@naturatour.pl