Klient wielokulturowy


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Klient wielokulturowy”

Program szkoleniowy o nazwie „Klient wielokulturowy” ma na celu wspomóc odbiorców szkolenia mających do czynienia z Klientami reprezentującymi różne kręgi kulturowe i chcących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie kontaktów handlowych z przedstawicielami różnych kultur. Uczestnicy szkolenia będą potrafili stosować “rozmowę handlową” w praktyce, poznają i zrozumieją podstawowe pojęcia związane z kulturą oraz będą umieli elastycznie dostosować swój styl sprzedaży do stylu zakupowego Klienta.

Ramowy program szkolenia:

1. Kultura – podstawowe pojęcia

 • Jak rozumieć kulturę? Spojrzenie potoczne a antropologiczne
 • Jakie są podstawowe funkcje kultury?
 • Od czego się zaczęło? Po co i kiedy rozpoczęto badania nad kulturą?
 • Etnocentryzm i europocentryzm jako zjawiska wpływające na sposób podejmowania decyzji zakupowych

2. Polska kultura sprzedaży – analiza

 • Sprzedaż w Polsce – porównanie kiedyś a dziś
 • Czy istnieje “Polska Szkoła Sprzedaży”?
 • Wzorce przystające i nieprzystające do polskiej kultury sprzedaży
  • Czego należy unikać?
  • Jakie wzorce są mile widziane?

3. Sprzedaż w różnych kręgach kulturowych

 • Krąg kultur europejskich
 • Krąg kultur arabskich
 • Krąg kultur Ameryki Północnej
 • Krąg kultur hinduskich
 • Inne kręgi kulturowe
 • Bariery kulturowe w sprzedaży
  • Jak je identyfikować, pokonywać i im zapobiegać?

4. Rozmowa handlowa jako narzędzie sprzedaży

 • Przed rozmową – czyli jak się przygotować?
  • Na co zwrócić uwagę w różnych kręgach kulturowych?
  • Jak się prezentować? Na jakie elementy zwrócić uwagę –
   mowa ciała, język oraz odbiór?
 • Mistrzowskie otwarcie – od czego zaczynać w różnych krajach? Co jest kluczowe w początkowych fazach rozmowy z Klientem?
 • Rozpoznanie potrzeb
  • Jak pytać Klienta o cele, potrzeby i oczekiwania?
  • Pytania dozwolone i zakazane w zależności od pochodzenia Klienta
 • Prezentacja produktu: potrzeba, cecha, korzyść
  • Jak używać języka korzyści w praktyce?
  • Kluczowe korzyści w różnych kulturach
 • Praca z obiekcjami Klientów
  • Jak używać języka korzyści w praktyce?
 • Kiedy obiekcja to tak zwany blef a kiedy jest potrzebą targowania się?
 • Jak finalizować sprzedaż?

5. Komunikaty niewerbalne wzmacniające sprzedaż

 • Kluczowe komunikaty niewerbalne w kulturach świata
  • Jak używać języka korzyści w praktyce?
  • Kluczowe korzyści w różnych kulturach

6. Narzędzia wspierające sprzedaż

 • Co warto wiedzieć o swoim Kliencie?
  • Jak i gdzie skutecznie szukać informacji?
 • Cross-selling i Upselling – narzędzia zwiększające wartość sprzedaży
 • Reguły wywierania wpływu
  • Kiedy i jak je stosować?
 • Sesja Q&A 
  • Praktyczne wskazówki dla uczestników
  • Ćwiczenia pomagające w lepszym kontakcie z Klientami

OFERTA CENOWA*

Termin realizacji szkolenia: 22 – 23 maja 2024 r. (termin przyjmowania zapisów upływa w dniu 9 maja 2024 r.)

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Adres szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „CS Natura Tour” sp. z o.o. we Wrocławiu | ul. Boczna 12, 50-502 Wrocław**

Cena za jedną osobę – 900,00 zł netto (+23% VAT)

Zapisy trwają do 9 maja 2024 r.

* oferta dotyczy szkolenia otwartego, w przypadku zainteresowania ofertą szkolenia zamkniętego istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie i miejscu dogodnym dla Klienta
** liczba miejsc ograniczona (w przypadku wyczerpania limitu miejsc na szkoleniu wyznaczymy kolejny termin szkolenia)

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

 • wszystkie zagadnienia zostaną omówione przez certyfikowanego trenera, absolwenta Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadającego wiedzę merytoryczną w zakresie tematyki szkolenia oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sprzedaży i obsługi klienta, w tym tworzeniu programów szkoleniowych m. in. z zakresu Komunikacji Międzyludzkiej dla Kasjerów i Drużyn Konduktorskich oraz Efektywnej Obsługi Klienta Przez Telefon dla Pracowników Infolinii, projektów doradczo-rozwojowych w zakresie diagnozy stanowisk pracy w BOK w kontekście przygotowania do standaryzacji stanowisk, specjalizuje się w szkoleniach dotyczących Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Obsługi Klienta Przez Telefon, Komunikacji Międzyludzkiej oraz Wystąpień Publicznych
 • uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe,
 • każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia, potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności,
 • dla uczestników szkolenia przewidziano obiad oraz całodzienny serwis kawowy.

Dodatkowe informacje:

„CS Natura Tour” sp. z o.o. oferuje uczestnikom szkolenia kolacje i noclegi w cenie:

 • nocleg w pokoju:
  • jednoosobowym – 155,00 zł brutto,
  • dwuosobowym – 210,00 zł brutto,
 • śniadania:
  • 26 zł brutto od osoby,
 • kolacje:
  • 19 zł brutto od osoby,

Kontakt do organizatora szkolenia:
tel. 504 368 966 
e-mail: j.bujalska@naturatour.pl