Prawo pracy dla osób zarządzających przedsiębiorstwem – zmiany od 17 grudnia 2023 r.


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Prawo pracy dla osób zarządzających przedsiębiorstwem – zmiany od 17 grudnia 2023 r.”

Podczas szkolenia przedstawimy Państwu aktualny stan prawny związany z implementacją dyrektyw w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej oraz dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń, omówimy zagadnienie kontroli pracownika, odniesiemy się do rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także zapoznamy Państwa z pojęciami mobbingu oraz dyskryminacji pracownika w świetle nowych wymogów prawnych.

TERMIN: 3 października 2023 r.
CENA: 590,00 zł netto (23% VAT)
CZAS TRWANIA: 7 godzin dydaktycznych

Adres szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe | ul. Thomasa Edisona 2, 04-510 Warszawa

Zapisy trwają do 26.09.2023 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej – tzw. przepisy dotyczące sygnalistów. Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany, których obowiązkowy termin wdrożenia dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 osób mija 17 grudnia 2023 roku?

 • od kiedy i kogo będą obowiązywały przepisy dotyczące sygnalistów,
 • przepisy dotyczące zarządzania ochroną sygnalisty,
 • prawne aspekty ochrony sygnalisty – kogo należy chronić?,
 • jak prawidłowo zorganizować system przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalisty w instytucji?,
 • jakie przewidziano kary za brak wdrożenia przepisów dotyczących sygnalistów?

2. Jak zgodnie z prawem wdrożyć kontrolę pracownika?

 • monitoring wizyjny – podstawy i zasady stosowania,
 • monitoring sprzętu powierzonego pracownikom (w tym komputerów służbowych i telefonów).

3. RODO przy stosunku pracy – jakie dane może przetwarzać pracodawca?

4. Mobbing i dyskryminacja w firmie w świetle nowych wymogów prawnych.

 • Czym jest mobbing? Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w firmie,
 • Czym jest dyskryminacja pracownika?,
 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • Finansowe oraz pozafinansowe skutki dyskryminacji i mobbingu.

5. Dyrektywa dotycząca przejrzystości wynagrodzeń – jak przygotować się do projektowanych zmian?

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

 • wszystkie zagadnienia zostaną omówione przez wyspecjalizowanego Radcę prawnego, posiadającego wiedzę merytoryczną i doświadczenie
  w prowadzeniu szkoleń dotyczących tematyki prawa pracy, czasu pracy
  i innych zagadnień związanych z tematyką pracowniczą,
 • uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe,
 • każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia, potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności.

Kontakt do organizatora szkolenia:
tel. 504 368 966 
e-mail: k.chmielewski@naturatour.pl