LICENCJA MASZYNISTY – WEEKENDOWA

Kurs jest prowadzony w trybie weekendowym i trwa 37 dni. Zajęcia będą odbywały się w soboty, niedziele i wybrane piątki. Szkolenie prowadzone zgodnie z programem określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. 2019 poz. 2373 j.t.).

CZAS TRWANIA: 298 godzin (240 godzin – teoria, 58 godzin – zajęcia praktyczne).
TERMIN ROZPOCZĘCIA: 19.04.2024 r.
MIEJSCE SZKOLENIA: ul. Dworcowa 12, 30-556 KRAKÓW

Szkolenie kończy się egzaminem testowym, po zdaniu którego uczestnik kursu otrzymuje „Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty”.

Do kursu może przystąpić osoba która:

  • ukończyła 18 lat,
  • nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne niezbędne do uzyskania licencji maszynisty.

Zapewniamy:

  • przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe,
  • zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu,
  • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz – w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku – świadectwa zdania egzaminu,
  • dla osób, które będą korzystały z naszego zaplecza gastronomiczno-hotelarskiego, mamy preferencyjne ceny.

Informujemy, że w miejscu szkolenia jest możliwość zakupienia noclegu w atrakcyjnej cenie.

ZAPISY TRWAJĄ DO: 19.04.2024 r.
Pod numerem telefonu:
505 432 412 lub mailem: b.kutaj@naturatour.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.