Zarządzanie sobą po nagłej i trudnej sytuacji związanej z wydarzeniami komunikacyjnymi


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Zarządzanie sobą po nagłej i trudnej sytuacji związanej z wydarzeniami komunikacyjnymi”

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikowi wydarzenia komunikacyjnego sposobu powrotu do równowagi psychicznej po wystąpieniu nagłego i drastycznego zdarzenia, w efekcie którego pojawił się ciągły i trudny do opanowania stres.

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób, które były uczestnikami zdarzeń komunikacyjnych, jak również do ich zwierzchników, trenerów wewnętrznych i instruktorów, którzy sprawują nadzór nad pracą pracowników i w ramach realizowanych czynności, mogą podejmować działania prewencyjne, mające na celu przygotowanie pracowników do wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego i drastycznego wydarzenia w ruchu lądowym. Podczas szkolenia, zostaną omówione zagadnienia zarówno teoretyczne, mające na celu uświadomienie uczestnikom reakcji zachodzących w organizmie i ich skutków, po wystąpieniu takiego zdarzenia, jak również zagadnienia praktyczne, wskazujące na działania jakie należy podjąć po wystąpieniu takiego zdarzenia.

TERMIN: 10 października 2023 r.*
CENA: 690,00 zł netto (23% VAT)
CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

Adres szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe | ul. Thomasa Edisona 2, 04-510 Warszawa

Zapisy trwają do 02.10.2023 r.

 1. PROGRAM SZKOLENIA:
  1. Źródła i rodzaje stresu (eustres, dystres)
  2. Reakcje stresowe
  3. Przeciążenie stresowe
  4. Gospodarka hormonalna oraz zmiany endokrynologiczne organizmu
  5. Strategie i sposoby niwelowania stresu (fizyczne, społeczne, duchowe)
  6. Mechanizmy obronne – negatywne i pozytywne
  7. Zmiany w reagowaniu
  8. Czym jest PTSD – Post Traumatic Stress Disorder?
  9. Przyczyny zespołu stresu pourazowego
  10. Zespół stresu pourazowego – czynniki ryzyka
  11. Objawy oraz zapobieganie PTSD
  12. Diagnozowanie nawykowych reakcji i ich uwarunkowań
  13. Na czym polega diagnoza zespołu stresu pourazowego?
  14. PTSD – test diagnostyczny
  15. Czy PTSD można wyleczyć?
  16. Reguły manipulacji w komunikatach

* Liczba miejsc jest ograniczona (w przypadku wyczerpania limitu miejsc na szkoleniu wyznaczymy kolejny termin szkolenia).

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

 • wszystkie zagadnienia zostaną omówione przez wyspecjalizowanego trenera, posiadającego wiedzę merytoryczną i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania sobą po trudnej, stresującej sytuacji związanej z wydarzeniami komunikacyjnymi,
 • uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe,
 • każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • koszt szkolenia obejmuje całodzienny serwis kawowy oraz obiady dla uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje:
„CS Natura Tour” Sp. z o.o. oferuje uczestnikom szkolenia kolacje i noclegi w cenie:

 • nocleg ze śniadaniem w pokoju:
  – dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania – 195,00 zł brutto,
  – dwuosobowym – 235,00 zł brutto,
 • kolacje:
  – 30 zł brutto od osoby.

Kontakt do organizatora szkolenia:
tel. 504 368 966 
e-mail: k.chmielewski@naturatour.pl