Zarządzanie zespołem rozproszonym


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Zarządzanie zespołem rozproszonym”

Program szkoleniowy pn. ,,Zarządzanie zespołem rozproszonym” ma na celu przybliżenie zasad budowania oraz funkcjonowania zespołów rozproszonych. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób pełniących rolę liderów, którzy w swojej pracy zarządzają zespołami rozproszonymi. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym są zespoły rozproszone, w jaki sposób je tworzyć, jak efektywnie delegować zadania i wyznaczać cele poszczególnym członkom zespołu, jakie narzędzia i techniki stosować do zarządzania nimi, jak budować autorytet oraz skutecznie się komunikować w trakcie spotkań hybrydowych lub zdalnych.

Ramowy program szkolenia:

1. Specyfika i zasady budowania zespołu rozproszonego

 • Różnice i podobieństwa zespołu rozproszonego i stacjonarnego
 • Znaczenie różnorodności zespołu dla współpracy zdalnej i jej efektywności
 • Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność wiekową, kompetencyjną oraz kulturową
 • Wymiary różnorodności w zespole rozproszonym
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym – wady i zalety, problemy i wyzwania
 • Budowanie wspólnoty poprzez kreowanie produktywnego i przyjaznego środowiska

2. Rola lidera zarządzającego zespołem rozproszonym

 • Lider, jego postawa, cechy i kompetencje w zarządzaniu zespołem rozproszonym – dlaczego są ważniejsze niż w zespole stacjonarnym?
 • Cztery filary funkcji menedżerskich w zarządzaniu zdalnym – planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola
 • Stopień immersji i nawigowania na stanowiskach w zespołach klasycznych oraz zdalnych
 • Trzy fale pracy wirtualnej Johnsa i Grattona
 • Dźwignie przywódcze i sposób ich realizacji w środowisku wirtualnym oraz rozproszonym

3. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań w zespole rozproszonym

 • Efektywne wyznaczanie i egzekwowanie celów i zadań w sposób zdalny
 • Zasady i granice vs. elastyczność w działaniu – konsekwencja w przyjętych ustaleniach
 • Delegowanie zadań w zespole rozproszonym – co, komu, gdzie i jak? Zasada 4W
 • Kompetencje pracownika i dostosowanie stylu współpracy według Blancharda
 • Jak przydzielać zadania, organizować zasoby i moderować współpracę międzypokoleniową w zespole rozproszonym?
 • Narzędzia ułatwiające współpracę i monitoring pracy zespołu rozproszonego: Slack, Trello, Miro, Asana, iDoneThis, GoToMeeting, TimeDoctor, ForTask, Ziteboard, PM Compass

4. Strategiczny Menadżer – spotkania online, przepływ komunikacji w zespole rozproszonym

 • Typy spotkań i oczekiwane zaangażowanie, organizacja dyskusji i podejmowanie decyzji
 • Techniki zwinne – źródła sukcesu w rozwiązywaniu problemów Lean Coffee – sposób na angażujące spotkania i schematy pracy nad problemem
 • Narzędzia do zdalnej komunikacji – efektywne wykorzystanie
 • Rutyna i stereotypy w komunikacji, podstawowe błędy i sposoby na ich unikanie
 • Spotkania hybrydowe – część uczestników jest w biurze, a część pracuje zdalnie
 • Integracja, zaangażowanie i poczucie bezpieczeństwa w czasie spotkań zdalnych

5. Budowanie relacji i autorytetu w zespołach rozproszonych

 • Cztery modele przywództwa biznesowego – Kontroler, Terapeuta, Mesjasz i Ekolider
 • Wirtualny menadżer – zaufanie i autorytet – spoiwa w relacjach zespołów zdalnych
 • Częstotliwość kontaktów w zespole, efektywne zarządzanie relacjami wirtualnymi
 • Informacja zwrotna na odległość – forma, częstotliwość, znaczenie
 • Metody wspierania zespołu na odległość – zdalny instruktaż, coaching i mentoring

6. Techniki motywacyjne w zarządzaniu zespołem rozproszonym

 • Standardowe metody motywacji przynoszące skuteczność w zespołach zdalnych
 • Techniki grywalizacji zwiększające zaangażowanie i motywację w grupach Millenialsów i pokoleniu Y
 • Motywowanie i angażowanie różnych pokoleń – mapa motywacji i motywatorów dla różnych pokoleń – analiza oczekiwań i aspiracji potrzeb każdego pokolenia
 • Motywatory ważne dla pokoleń BB, X, Y, Z – co wynika z badań w tym zakresie?
 • Metody motywacji dedykowane pracownikom w zespołach zdalnych
 • Jak wspierać pracowników, aby wykorzystać różnice międzypokoleniowe, transkulturowe i zyskać efekt synergii?

7. Odpowiedzialność, zaangażowanie oraz odwaga w procesie podejmowania decyzji w środowisku pracy zdalnej

 • Moja rola w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności swojej i pracowników
 • Analiza dotychczasowych działań i kreowanie pomysłów na przyszłość
 • Różne strategie podejmowania decyzji i skłonność do ryzyka w pracy zdalnej
 • Czym tak naprawdę jest odwaga w podejmowaniu decyzji?
 • Poziom samooceny i przekonania oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji
 • Wpływ postaw nonkonformistycznych na trafność podejmowanych decyzji
 • Co to znaczy “dobra decyzja” – wspólne opracowanie wyznaczników, moje decyzje od dziś

OFERTA CENOWA*

Termin realizacji szkolenia: 25 – 26 marca 2024 r. (termin przyjmowania zapisów upływa w dniu 11 marca 2024 r.)

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Adres szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „CS Natura Tour” sp. z o.o. w Krakowie | ul. Dworcowa 12, 30-556 Kraków**

Cena za jedną osobę – 770,00 zł netto (+23% VAT)

Zapisy trwają do 11 marca 2024 r.

* oferta dotyczy szkolenia otwartego, w przypadku zainteresowania ofertą szkolenia zamkniętego istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie i miejscu dogodnym dla Klienta
** liczba miejsc ograniczona (w przypadku wyczerpania limitu miejsc na szkoleniu wyznaczymy kolejny termin szkolenia)

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

 • wszystkie zagadnienia zostaną omówione przez certyfikowanego trenera biznesu, eksperta w obszarach negocjacji, sprzedaży, rozwoju osobistego, kompetencji menedżerskich posiadającego wiedzę merytoryczną oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zespołem rozproszonym,
 • uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe,
 • każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia, potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności,
 • dla uczestników szkolenia przewidziano obiad oraz całodzienny serwis kawowy.

Dodatkowe informacje:

„CS Natura Tour” sp. z o.o. oferuje uczestnikom szkolenia kolacje i noclegi w cenie:

 • nocleg w pokoju:
  • jednoosobowym – 145,00 zł brutto,
  • dwuosobowym – 185,00 zł brutto,
 • śniadania:
  • 40 zł brutto od osoby,
  • 21 zł brutto od osoby,
 • kolacje:
  • 21 zł brutto od osoby,

Kontakt do organizatora szkolenia:
tel. 504 368 966 
e-mail: j.bujalska@naturatour.pl