Zmiany w prawie pracy w 2023 roku, w tym zmiany od 17 grudnia 2023 r.


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Zmiany w prawie pracy w 2023 roku, w tym zmiany od 17 grudnia 2023 r.”

Podczas szkolenia przedstawimy Państwu aktualny stan prawny związany z implementacją dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz omówimy zasady pracy zdalnej, zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników, przyznawania urlopu rodzicielskiego, wzory dokumentów, a także przekonamy się, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy zatrudniającego żołnierzy.

TERMIN: 12 października 2023 r.*
CENA: 590,00 zł netto (23% VAT)
CZAS TRWANIA: 7 godzin dydaktycznych

Adres szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe | ul. Thomasa Edisona 2, 04-510 Warszawa

Zapisy trwają do 05.10.2023 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – tzw.przepisy dotyczące sygnalistów. Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany, których obowiązkowy termin wdrożenia dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 osób mija 17 grudnia 2023 roku?

 • od kiedy i kogo będą obowiązywały przepisy dotyczące sygnalistów?
 • przepisy dotyczące zarządzania ochroną sygnalisty
 • prawne aspekty ochrony sygnalisty – kogo należy chronić?
 • jak zorganizować system przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalisty w instytucji?

2. Prawo pracy w praktyce – podsumowanie zmian wprowadzonych w I półroczu 2023 r.

 • zasady pracy zdalnej w 2023 r.
 • zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników
 • urlop rodzicielski i ojcowski na nowych zasadach
 • urlop opiekuńczy
 • dodatkowe dni wolne od pracy
 • elastyczna organizacja czasu pracy

3. Omówienie zmian wprowadzonych we wzorach dokumentów z zakresu prawa pracy.

 • umowa o pracę w 2023 r.
 • informacja o warunkach zatrudnienia w 2023 r.
 • rozwiązanie umowy o pracę
 • obowiązkowe zmiany w regulaminie pracy

4. Obowiązki pracodawców zatrudniających żołnierzy – ustawa o obronie Ojczyzny.

 • czy czynna służba wojskowa i służba w rezerwie wpływa na status pracowniczy
 • obowiązki pracownika względem pracodawcy w przypadku powołania do służby wojskowej
 • szczególna ochrona przed rozwiązywaniem umów o pracę z żołnierzami

* Liczba miejsc jest ograniczona (w przypadku wyczerpania limitu miejsc na szkoleniu wyznaczymy kolejny termin szkolenia) – zapisy na szkolenie trwają do 5 października 2023 r.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

 • wszystkie zagadnienia zostaną omówione przez wyspecjalizowanego Radcę prawnego, posiadającego wiedzę merytoryczną i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących tematyki prawa pracy,
 • uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe,każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności.

Kontakt do organizatora szkolenia:
tel. 504 368 966 
e-mail: k.chmielewski@naturatour.pl